Prijava za “SKILLS ACADEMY”
Individualni Košarkaški Treninzi

 
Rezervišite svoj besplatni trening u trajanju od 1 sat! 
Molimo vas da pažljivo pop­unite polja kako biste se pri­jav­ili na “Skills Academy” Individualne treninge. Nakon popunjene i poslate registracije dobićete obavještenje o zakazanom terminu treninga . Nakon odrađenog besplatnog treninga, imate izbor da li želite da nastavite sa radom u okviru “Skills Academy”. 

 

Redovan član u našoj akedemiji dobija:
– treninzi u manjim grupama (4-5 igrača na jednog trenera)
– trajanje treninga 60-75 minuta
– analiza i snimanje treninga
– oprema

-Treneri-
Savo Đikanović
Dragan Pejić
Boris Bakić

    Datum rođenja

    Postani dio

    TIMA

    SkillsAcademy © 2022. All rights reserved.