Prijava za “SKILLS ACADEMY”
Individualni Košarkaški Kamp Kolašin 2020

01.08.2020-08.08.2020
Mini Hoteli – 350 eura
Treninzi bez smještaja i hrane – 225 eura

Navedene iznose možete uplatiti:

1. na dolje navedeni račun prije početka kampa
2. na nekoliko rata do početka kampa, uz obaveznu uplatu avansa!
3. kompletan iznos pri dolasku u kamp na licu mesta

Hipotekarna banka AD Podgorica
520-20045-80
BASKET KAMP D.O.O
PIB 03040208

Molimo vas da pažljivo pop­unite polja kako biste se pri­jav­ili na “Skills Academy” Individualni košarkaški kamp. Nakon popunjene prijave dužni ste da u roku od 7 dana uplatite avans od 150 eura. Ukoliko to ne učinite u naznačenom roku, vaša prijava neće važiti.

Napomena: Nakon uplate, skeniranu ili slikanu uplatnicu poslati na e –mail adresu: info@skillsacademy.me, ili na kontakt telefon 067/032-132!

Uplatom avansa od 150 EUR ste obezbe­dili sebi učestvo­vanje na “Skills Academy” Individualnom Košarkaškom Kampu Kolašin 2020! Uplata je obavezna!

Datum rođenja

Postani dio

TIMA